Kontakt FDF Middelfart

Bestyrelse & Kredsledelse

Michael Møldrup Rasmussen
Formand
michael.moeldrup@gmail.com40185310
Louise Fonseca Munk Thuesen
Kredsleder

Jeg har trådt i min barnesko i FDF Hjørring fra 1996 og siden 2003 været i FDF Middelfart. I FDF Middelfart har jeg igennem årene været børneleder på alle klasser.
Jeg elsker duften af bål og snobrød, nyder de 4 årstider i naturen og finde ro i at være kreativ. Jeg har været kredsleder eller en del af kredsledelsen siden 2005, på nær 2 år hvor jeg var formand.
Udover at lave FDF i FDF Middelfart, har jeg lavet en masse andet FDF rundt om i landet, bl.a. FDF Landsdels 6 Fyn og trekantområdet være en del af landsdelsledelsen, stået for lederskole og lederuddannelse, været medarrangøren og tovholder på flere af lands- og landsdel arrangement.
Jeg har været med på Landslejr i 2006, 2011, 2016 og 2022


Puslinge

Mette Staurersbøl Mogensen
Puslinge/Tumlinge Leder

Jeg begyndte til FDF i 1993 i FDF Esbjerg Midtby – her har jeg været pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior og så leder fra 2002, indtil kredsen blev slået sammen med Esbjerg 2. til Esbjerg 2. Midtby 2004, hvor efter jeg fortsatte som leder der. Derudover har jeg været med i FDF Esbjerg Musikkreds, hvor jeg spillede og underviste i marchfløjte fra 1998-2007.

I 2007 flyttede jeg til Odense, og skiftede herefter til FDF Odense Ansgar som leder – og FDF Svanninge-Faaborg som fløjteinstruktør.

Ved siden af kredsarbejdet har jeg været:
Instruktør på seniorkursus Vork
Først medlem og siden formand for FDF’s tamburkorpsudvalg
Med i FDF’s lederuddannelsesudvalg
Instruktør på diverse regionale og nationale FDF-weekender.
I perioden 2019-2021 har jeg kun været lidt med på sidelinjen – men er nu startet i FDF Middelfart i 2022.

Jeg har været med på Landslejr i 2001, 2006, 2011 og 2016.


Tumlinge

Henrik Balle
Tumlinge/Seniorvæbner/Senior Leder & Kredsleder
50411631

Pilte/væbnere

Asger Hulgaard
Pilte/Væbner leder

Jeg er far til to børn på 5 og 8 som også er medlem i FDF Middelfart.

Jeg har været FDF'ere fra 1993-2006 i Strib.
Middelfart fra 2006-2007.
FDF Mosede 2007-2008
Landsforbundet, her var jeg it-supporter på Rysensteen og instruktør på seniorkursus Vork 2008-2012
Medlem i FDF Middelfart fra 2022 til nu.

Landslejr: 2001, 2011 og 2022

"Mulle" Henrik Thomsen
Pilte/Væbner leder

Jeg heder Henrik, - men i FDF bliver jeg kaldt for Mulle, og er en årgang 1967 – jeg bor i Strib, hvor jeg bar boet siden 1973. Jeg bor alene i et lille hus, i gammel Strib. Jeg elsker at opholde mig i naturen, hvor jeg går mange ture.
Til dagligt arbejder jeg i Morud, i et privat børnehus, - Skovbørnehuset Langesø, aldersgruppe 0 – 6 år.


Jeg begyndte til FDF i april 1977 i den nyoprettet FDF/FPF kreds - FDF/FPF Strib. Her har jeg været Pilt, Væbner, Seniorvæbner, Senior, Seniorassistent (hjælpeleder). I 1985 blev jeg leder, og har siddet i bestyrelsen som lederrepræsentant og Kredsleder, - jeg var med i kredsledelse i perioden 1996 – 1997 sammen med Flemming Sørensen, og som kredsleder fra 1997 - 2006.

I 2006 blev FDF Strib lagt sammen med FDF Vejlby, til FDF Vejlby-Strib. Her har jeg været leder på forskellig FDF-klasser.

Har været på Pilte Landsstævne i 1988 og 1993

Har været på FDF Landslejr i 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 og på besøg i 2022
Så jeg ”Mulle” har lidt over 45 års erfaring med FDF.

25781715

Seniorvæbner/Senior

Henrik Balle
Tumlinge/Seniorvæbner/Senior Leder & Kredsleder
50411631

Kontakt formular