Hvem er vi.

Hvad er fdf

At være FDFer noget man er og ikke bare noget man går til.
FDF er en kristen børne- og ungdomsorganisation stiftet i 1902 på Frederiksberg. FDF har 25.000 medlemmer i over 425 lokale kredse.

FDF er på børnenes side

I FDF er aktiviteter og samvær bestemt ud fra børnenes behov. Børnene og de unge gives frihed under ansvar og lærer at omgås det farlige med omtanke. Derfor er uheldene få, selvom børnene bruger kniv, arbejder med åben ild, sejler og klatrer. Medansvar og medindflydelse indgår for små og store. FDF ønsker også at bidrage til forbedring af børns generelle vilkår i folkekirken og i samfundet. Samværsformen bygger på gensidig tillid og respekt. Børnene og de unge lærer at tage ansvar og at hjælpe hinanden. Aktiviteterne er mangfoldige, men fælles for dem er, at de giver udfordringer og medvirker til et godt fællesskab.

Læs mere om FDF her. 

Formål og værdier

Formål

FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror på, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til nogen end at blive til noget. FDF giver børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfundsengagement.

Tro

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag

I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret for børn og unge.

Samfundsengagement

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i

I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler deres selvstændighed og engagement. Samfundsengagement i FDF betyder, at der er kort vej til handling, også hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder vi for at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og når vi gennem internationalt samarbejde får et større udsyn.

Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte  I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge.

Leg

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte  I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge.